ترانه مهر

بازدید

  • بازدید امروز:
    2480
  • بازدید این ماه:
    950059
  • کل بازدید:
    950059

بابا ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4215

User Image universal lyrics انتشار در - 6 آبان 1396 ساعت 01:57

 

Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feetبرای مشاهده متن کامل باید عضو شوید


0 بازدید 64 واگذار نگردید

لطفا مرا ببخش ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4219

User Image universal lyrics انتشار در - 4 آبان 1396 ساعت 13:49

 

 

It still feels like

our first night together

Feels like the first kiss

It's getting better babyبرای مشاهده متن کامل باید عضو شوید


0 بازدید 65 واگذار نگردید

هی تو ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4213

User Image universal lyrics انتشار در - 1 آبان 1396 ساعت 18:30

 

 Hey you,

out there in the cold
Getting lonely, getting old
?Can you feel meبرای مشاهده متن کامل باید عضو شوید


0 بازدید 59 واگذار نگردید

آن دیروز بود ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4210

User Image universal lyrics انتشار در - 28 مهر 1396 ساعت 21:06

 

I thought I knew you well
But all this time I could never tell
I let you get awayبرای مشاهده متن کامل باید عضو شوید


0 بازدید 66 واگذار نگردید پسندیدن 1

می خواهم بشناسم دنیا را

از ترانه , عاشقانه , ترانه جهانی ,

کد اثر 4204

User Image universal lyrics انتشار در - 24 مهر 1396 ساعت 21:33

 I gotta take a little time,

a little time to think things over

 

I better read between the lines,

in case I need it when I'm older


برای مشاهده متن کامل باید عضو شوید


0 بازدید 96 واگذار نگردید پسندیدن 1

پنل کاربری