ترانه مهر

بازدید

  • بازدید امروز:
    3686
  • بازدید این ماه:
    2963881
  • کل بازدید:
    2963881

خیلی دور،خیلی نزدیک

از

کد اثر 3702

User Image نسیم آذین انتشار در - 1 بهمن 1395 ساعت 19:29

نه آبش اسیده،نه هواش از دوده
نه زیادی آزاده،نه خیلی محدوده

نه سردیش کشندست،نه گرم جهنمه
نه خیلی مجهزه،نه امکاناتش کمه

5 بازدید 147 واگذار نگردیده

مریم چشمات

از

کد اثر 2944

User Image سینا صدقی انتشار در - 27 فروردین 1395 ساعت 23:16

مثه یک مسافر گمشده بودم مریم چشمات
که چشاش منتظر معجزه ای بود

مثه یک ماهی خسته بی هیاهو
جون میدادم رو تن خشکیده ی رود

3 بازدید 93 واگذار نگردیده

مریم چشمات

از

کد اثر 2945

User Image سینا صدقی انتشار در - 14 فروردین 1395 ساعت 01:58

مثه یک مسافر گمشده بودم مریم چشمات
که چشاش منتظر معجزه ای بود

مثه یک ماهی خسته بی هیاهو
جون میدادم رو تن خشکیده ی رود

3 بازدید 86 واگذار نگردیده

پنل کاربری