ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  مهدی شفیعی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  30 خرداد 1394
 • بروزرسانی:
  2 اسفند 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  دانشجو
 • جنسیت:
  men
 • مکان:
  fars
 • علایق:
  lyrics,music,guitar,perspolice
 • امضا:
  دل تـرانـه های مـن از تـو پـر اسـت ...چـه طعـم تلخـی دارد نبـودنـت عسـل چشـم..

داغـدار...

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4308

User Image مهدی شفیعی انتشار در - 6 فروردین 1397 ساعت 23:26

1522194548.jpg

هنـوزم میکشـم از بهمنـی کـه
تـوو رفتـیو دلـم آتیـش گـرفتـه

چـی غیـرَ ز خـاطره جامونـده از تـو
می بینـی سـرنـوشت بازیش گرفتـه 

دلـم پـاک عقلشـو از دسـت داده
تـو تـرکـش کـردیو بـاور نکـرده

دلـم رو جـوری ترسوندی تو ازعشق
کـه دیگـه دنبـال نیمـه ش نگـرده 

تـو کاری با دلـم کـردی کـه شـاید
کسـی با دشمنـش حتـی نمـیکرد

زمستـونو کشـوندی تـوو دلامـون
از اون روزی کـه با قلبـم شـدی سـرد

  تـو جـای هـردومـون تصمیـم گرفتـی
مـی تـونـی اینقـده نـامـرد باشـی؟


تـو شـرط کـردی اگـه حتـی بمـونی
با مـن بایـد همیشـه سـرد باشـی 

تهـش ایـن جـوری اینقـد تلـخ نمیـشد
اگـه حتـی یهـ کـم وابستـه بـودی

میـدونم حتـی خیلـی زودتـر از ایـن
تـو سـاکـ رفتـنـت رو بستـه بودی

   میـدونـم کـه کنـارم خیلـی وقتـه
دلـت احسـاس خـوشحـالی نمیکـرد

دلـت از دسـت مـن پـر بـود امـا
دلیـلش رو بهـم حـالـی نمـیکرد 

میگفتـی بچـه مَ مـا حـس نکـردی
کـه عشقـ تـو دلیـل بچـه گیمـه

حالـم اینجـای تقـویـم روبـراه نیـس
دلـم دلتنـگ روزای قـدیمـه 

چـه بـی رحمـانـه رفتـارت عوض شـد
چـه خـودخواهانـه از مـن دل بـریـدی

قـرار بـود سـاحـل آرامشـت شـم
چـه سـاده دل از ایـن سـاحـل بـریدی 

مـن آوار بـودم امـا آخـه میشـد
یـه بار دیگـه منـو از نـو بسـازی

آخـه مهمـون قلبتـ بـودمـو ایـن
نبـود رسمـه آخـه مهمـون نـوازی

  دل تـو خـونـه ی مـن بـود امـا
تـو صـاحب خـونـه ی خـوبـی نبـودی

بهـم قـول دادی تـا آخـر بمـونـی
ولـی رو قـولتـم حتـی نمـونـدی 

تـو اخـه خـاطراتـی رو کـه داشتیـم
دم رفتـن چطـور انـکار کـردی

گذاشتـی داغ عشقـو رو دل من
دلم رو تـا ابـد داغـدار کـردی 2 بازدید 322 واگذار نگردیده

عـشق رویایے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4388 7 مهر 1397 ساعت 01:36
عـشق رویای...

مـن فیلـم رویـاهامو مـےسازم کنـارت
فیلـم منـو تـو لایـق اُسـکار عشقـہ

همـ نقـش تـو بایـد بشـم هـرجوری باشہ
مـیدونے این دیـوونہ بـودن کـار عشقہ

اوج عشــق
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4386 28 شهریور 1397 ساعت 23:55
اوج عشــق...

فقـط آرزوتـو بـه دل داشتـم تـویی
کـه یـه عمـره برام حسـرتی

بیـا زنـدگـی بـی تـورو یـاد بـده
بـه ایـن قلبـ وامـونـده ی لعنتـی 

مـرسے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4383 6 شهریور 1397 ساعت 15:19
مـرسے...

‎اینقد که حس داشتنت خوبه
‎هر ثانیه لبریز رویاشم

‎مرسی که این شانسوبه من دادی
‎خوشبخت ترین مرد زمین باشم

هنـوز...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4322 16 فروردین 1397 ساعت 12:09
هنـوز......

بهـ عکـسات زل زدم با بغـض
روشـون لایکـامـو ور داشتـم

چـه حـیف شـد آرزوهـایـی
کـه واسـت زیـر سـر داشتـم

دفتر اشعار