ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  مهدی شفیعی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  30 خرداد 1394
 • بروزرسانی:
  2 اسفند 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  دانشجو
 • جنسیت:
  men
 • مکان:
  fars
 • علایق:
  lyrics,music,guitar,perspolice
 • امضا:
  دل تـرانـه های مـن از تـو پـر اسـت ...چـه طعـم تلخـی دارد نبـودنـت عسـل چشـم..

هنـوز...

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4322

User Image مهدی شفیعی انتشار در - 16 فروردین 1397 ساعت 12:09

1523050128.jpg
بهـ عکـسات زل زدم با بغـض
روشـون لایکـامـو ور داشتـم

چـه حـیف شـد آرزوهـایـی
کـه واسـت زیـر سـر داشتـم 

چـه حـیف شـد حـرفایـیو کـه
تـوو قلبـم خـاکشـون کـردم

همـه عکـساتو از رو لـج
تـوو گوشیـم پاکشـون کـردم 

چتـامونـو هـرز گـاهـی
مـی خـونـم از رو دلتنگـی

بـه اون خـطت کـه خـاموشه
یـه روزا میـزنـم زنگـی 

هنـوز وویـسایی کـه واسـم
فـرستـادی رو گـوش میـدم

یـه وقتـا سخـت کـه دلتنـگم
دلـم رو حـرص و جـوش میـدم 

آخـه تقصـیر مـن نیـس کـه
هنـوز وابستـه گـی دارم

شبـایی کـه تـو آنـلاینـی
مـنم تـا صـبح بیـدارم 

بگـو اصـلا تـو قاضـی باش
مقصـر ایـن دل یا مـن

بـا اینکـه خـوب میـدونـه
چیـکار کـردی یه روز با مـن

بـه هـر در میـزنـم بستـه س
نمـیری سـاده از یـادم

چـرا تحـویل نمـی گیـری
دلـی رو کـه فـرستـادم 

چـه شعـرایی واسـت گفتـم
همـه خـوندن تـو چـش بستـی

همـه میـگن نمـی خـواستـت
چـرا پـس دل بهـش بستـی 

نمـی دونـن همـین عشقـه
یکـی عـاشق یکـی خسـته

هنـوز فـک میکـنم جـای
دوتـامون تـو خـوشـی بسـه 

بـه عکـسات زل زدم با بغـض
کـه تـو آغوش یـک مـردی

همـونـی کـه روی عکـسات
روی قلبـت تگـش کـردی  4 بازدید 229 واگذار نگردیده

عـشق رویایے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4388 7 مهر 1397 ساعت 01:36
عـشق رویای...

مـن فیلـم رویـاهامو مـےسازم کنـارت
فیلـم منـو تـو لایـق اُسـکار عشقـہ

همـ نقـش تـو بایـد بشـم هـرجوری باشہ
مـیدونے این دیـوونہ بـودن کـار عشقہ

اوج عشــق
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4386 28 شهریور 1397 ساعت 23:55
اوج عشــق...

فقـط آرزوتـو بـه دل داشتـم تـویی
کـه یـه عمـره برام حسـرتی

بیـا زنـدگـی بـی تـورو یـاد بـده
بـه ایـن قلبـ وامـونـده ی لعنتـی 

مـرسے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4383 6 شهریور 1397 ساعت 15:19
مـرسے...

‎اینقد که حس داشتنت خوبه
‎هر ثانیه لبریز رویاشم

‎مرسی که این شانسوبه من دادی
‎خوشبخت ترین مرد زمین باشم

داغـدار...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4308 6 فروردین 1397 ساعت 23:26
داغـدار......

هنـوزم میکشـم از بهمنـی کـه 
تـوو رفتـیو دلـم آتیـش گـرفتـه

چـی غیـرَ ز خـاطره جامونـده از تـو
می بینـی سـرنـوشت بازیش گرفتـه 

دفتر اشعار