ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  S.V.F
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  30 تیر 1396
 • بروزرسانی:
  30 دی 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
 • جنسیت:
 • مکان:
 • علایق:
  S.V.F
 • امضا:

مریض خواب های بی سرانجام

از ترانه ,

کد اثر 4333

User Image سجاد سیاحت انتشار در - 8 اردیبهشت 1397 ساعت 18:34

1525007811.jpg

 با چه خواستن ها که رو به رو بودم
با چه تن ها که تو به تو بودم
من مریض خواب های بی سرانجامم
با چه کفن ها که سو به سو بودم

با دست های بسته اش آمد
 میگفت که من ناجی عشقم
خندیدم و با دست های بسته ام گفتم
 من عاقبت لا علاجی عشقم

میگفت که من زاده آسمانم
هبوط کرده ام به یاری انسان
گفتم که دیر آمده ای،برگرد،
برگرد به دوران برده داری انسان

بوسه ای زد به منو گفت،تو نمیدانی!
من نگاهبان آخرین انسانم
با چشم های نیمه بازم گفتم
من سزای هوسبازی ‌اولین انسانم

هر چه خواست همدمم باشد
دید که من مایلم به تنهایی
ما کنار دریا رو به خورشید بودیم
ما خیره بودیم به غروب،به زیبایی!

او به آسمان برگشت
با دست های خالی و افسوس
من به خاک افتادم و خواندم:
من میخندم به این کابوس4 بازدید 186 واگذار نگردیده پسندیدن 1

چشامو بستم
سجاد سیاحت
S.V.F
کد اثر: 4411 30 دی 1397 ساعت 19:27
چشامو بستم...

تو رفتی و من چشامو بستم 
بی اسم تو من لبامو بستم

تو نیستی و من دنیام سکوته
آلبوم عکسات حالا تابوته

مرد ژنده پوش
سجاد سیاحت
S.V.F
کد اثر: 4392 16 مهر 1397 ساعت 09:46
مرد ژنده پو...

مرد ژنده پوش 
ساکن شهر های خاموش
مرد زنده جوش 
در دیگ موش های باهوش

شاید
سجاد سیاحت
S.V.F
کد اثر: 4369 24 تیر 1397 ساعت 23:03
شاید...

شاید صبح یک روز بارانی,در امتداد خیابانی

ببینم تو را کنار تنهایی,با خود اواز میخوانی

چنارِ پیر
سجاد سیاحت
S.V.F
کد اثر: 4242 26 آبان 1396 ساعت 17:36
چنارِ پیر...

چنار پیره تو باغ،چنار پیرِ تو خیابون 
تو از حال ما بیشتر میدونی یا رگبار های بارون

چنار خیره به خاک،چناره خیره به ماه
تو سال ها جنگیدی ولی آخرش با تبر شدی آشنا

دفتر اشعار