ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  امین متوکل خسروشاهی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  6 مرداد 1393
 • بروزرسانی:
  3 اسفند 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
 • جنسیت:
 • مکان:
 • علایق:
  نسیم شرق می آید شکنج طره ها افشان به بازو شاخه های نرگس و مریم همانهایی که در سعدیه شیراز می رویند----- amin.motavakel.khosroshahi@gmail.com
 • امضا:

مانده در بعد مکان ...

از شعر , عاشقانه ,

کد اثر 4349

User Image امین متوکل خسروشاهی انتشار در - 11 خرداد 1397 ساعت 19:24

از همان روز که دیگر رفتی ...
حرفهای دله من کوتاه است:

کو کجاست؟
نیست چرا؟
وا رهانید مرا؟
رفت با عشق دگر؟

تا تو بودی دله من هم خوش بود
به رفاقت
پاکی
به همه خوبیها ...
به شعاری زیبا:

"پاکی آدمها" ...

 

لحظه لحظه
شب و روز
دله من  حسرت دیدار تو را داشت
ولی ...
تو چه کردی با من ؟
تو چه کردی با من ؟

با تو تغییر شدم سر تا پا ...
با تو ترسیم نمودم خود را  ...
تا زنی لبخندی
تا شوم دلخواهت ...
تا شوم اآنچه که در دل داری ...
آرزویم بودی ..
آرزویم بودی ...

ناگهان پای جهنم به جهانم وا شد ...
پرده ها افتادند ...
آسمان مخفی شد ...
سیل آهی سوزان
آتشی بی پایان ...
جیغ افریط جهان بر من و حالم جاری ...
.
.
تو ز پیشم رفتی ...

آرزوها مردند زیر آوار نبودن هایت ...
من شدم بی پایان...
در طلسم غم ها ...
مانده از بعد زمان ...
مانده در بعد مکان ...
در همان لحظه که تو ..
دور شدی ...
شده ام تکراری ...
شده ای تکراری ...

 

فکر می کردم تا
آخر عمر تورا  خواهم داشت
چه خیال پوچی ...
چه هوای خامی...

تو همه عمر به عشقی دیگر
تو همه عمر به حسی کذاب
حیف کردی تن و روحت را باز...
حیف کردی همه دنیایم را ...

 

دیگر از من هم نیست
که بگویم بگردد
چون که دیگر حوسی نو به چشمت جاریست ...
تو اسیری چون من ...
من به چشمان تو ...
تو به چشمان هزاران افریط ...9 بازدید 607 واگذار نگردیده پسندیدن 1

بی وفا
امین متوکل خسروشاهی
امین متوکل خسروشاهی
کد اثر: 4415 3 اسفند 1397 ساعت 22:36
بی وفا...

من مهر کردم و او آتش به جان من
یارب تو خود که گواهی با من چه ها نکرد

من عهد بستم و دادم جان از برای او
او عهد بست و ولی با من وفا نکرد

داستان غول و خان قیزی
امین متوکل خسروشاهی
امین متوکل خسروشاهی
کد اثر: 4375 6 مرداد 1397 ساعت 00:14
داستان غول ...

 


 یکی بود یکی نبود
غیر از خدا هیشکی نبود

یکی بود که ریزه بود
کوچیک و با مزه بود

آسمانم ابری ...
امین متوکل خسروشاهی
امین متوکل خسروشاهی
کد اثر: 4354 31 خرداد 1397 ساعت 01:01
آسمانم ابر...

آسمانی ابری ...
سایه هایی کم سو ...
در سکوتی بی حد ...
چشمه ی آه نگاهی جاریست ...

نفسی نیست ...
امین متوکل خسروشاهی
امین متوکل خسروشاهی
کد اثر: 4336 22 اردیبهشت 1397 ساعت 22:13
نفسی نیست .....

بگذر ز من ای دوست که دیگر نفسی نیست
این خسته ز جان را طلب هیچ کسی نیست

بگذر که ز بی مهری و بد عهدی دیروز
بر وصل فریبای تو دیگر هوسی نیست

دفتر اشعار