ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  مهدی شفیعی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  30 خرداد 1394
 • بروزرسانی:
  2 اسفند 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  دانشجو
 • جنسیت:
  men
 • مکان:
  fars
 • علایق:
  lyrics,music,guitar,perspolice
 • امضا:
  دل تـرانـه های مـن از تـو پـر اسـت ...چـه طعـم تلخـی دارد نبـودنـت عسـل چشـم..

اوج عشــق

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4386

User Image مهدی شفیعی انتشار در - 28 شهریور 1397 ساعت 23:55

1524295012.jpg


فقـط آرزوتـو بـه دل داشتـم تـویی کـه یـه عمـره برام حسـرتی

بیـا زنـدگـی بـی تـورو یـاد بـده بـه ایـن قلبـ وامـونـده ی لعنتـی 

بفهـمون بـه ایـن قلـب بـی منطقـم کـه اینقـد نبـاید بهـت فـک کنـه

یـه وقتـاییَ ز زور دلتنگـیاش پـروفایلتـو شـب بهـ شـب چـک کنـه 

نمـی فهمـه هیـچ وقـت زبون منـو دلـی کـه هنـوزم هـوادارتـه

شـاید اوج عشقـم همیـن باشـه کـه یکـی هـس کـه اینقـد وفـادارتـه

  ولـی حقـ قلـبم شکستـن نبـود کـه تنـهاش بـذاری میـون غمـا

تورو مثـل مـن دوس نـداره کسـی بیـا ایـن تـو اینـم همـه آدمـا 

یـه ذره م دلـم رو نلـرزوند دیگـه تـو کـه رفتـی بعـدِ تو هیـچ رفتنـی

ببیـن کـار مـارو تـو نیستـی ولـی واسـه زنـده مـوندن دلیـل منـی 

هنـوزم مهمـی بـرام واسـه چـی کسـی حـال قلـب منـو درک نکـرد

با اینکـه تـوو دنیـا کـسی مثـل تـو کـس دیگـه رو ایـن جوری تـرک نکـرد

 0 بازدید 189 واگذار نگردیده

عـشق رویایے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4388 7 مهر 1397 ساعت 01:36
عـشق رویای...

مـن فیلـم رویـاهامو مـےسازم کنـارت
فیلـم منـو تـو لایـق اُسـکار عشقـہ

همـ نقـش تـو بایـد بشـم هـرجوری باشہ
مـیدونے این دیـوونہ بـودن کـار عشقہ

مـرسے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4383 6 شهریور 1397 ساعت 15:19
مـرسے...

‎اینقد که حس داشتنت خوبه
‎هر ثانیه لبریز رویاشم

‎مرسی که این شانسوبه من دادی
‎خوشبخت ترین مرد زمین باشم

هنـوز...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4322 16 فروردین 1397 ساعت 12:09
هنـوز......

بهـ عکـسات زل زدم با بغـض
روشـون لایکـامـو ور داشتـم

چـه حـیف شـد آرزوهـایـی
کـه واسـت زیـر سـر داشتـم

داغـدار...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4308 6 فروردین 1397 ساعت 23:26
داغـدار......

هنـوزم میکشـم از بهمنـی کـه 
تـوو رفتـیو دلـم آتیـش گـرفتـه

چـی غیـرَ ز خـاطره جامونـده از تـو
می بینـی سـرنـوشت بازیش گرفتـه 

دفتر اشعار