ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  مهدی شفیعی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  30 خرداد 1394
 • بروزرسانی:
  2 اسفند 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  دانشجو
 • جنسیت:
  men
 • مکان:
  fars
 • علایق:
  lyrics,music,guitar,perspolice
 • امضا:
  دل تـرانـه های مـن از تـو پـر اسـت ...چـه طعـم تلخـی دارد نبـودنـت عسـل چشـم..

عـشق رویایے

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4388

User Image مهدی شفیعی انتشار در - 7 مهر 1397 ساعت 01:36

1522235930.jpg

مـن فیلـم رویـاهامو مـےسازم کنـارت

فیلـم منـو تـو لایـق اُسـکار عشقـہ

همـ نقـش تـو بایـد بشـم هـرجوری باشہ

مـیدونے این دیـوونہ بـودن کـار عشقہ

 

تـو بهتـرین بازیگـر نقـش زنے کہ

تـوو فیلـم رویاهاے من مےتـونے باشے

آرومـہ آرومہ چقـد قلبـم کنـارت

مـن با تـو دورم از غـم و بحـث و حواشے

 

  سانسـور بکـن از زنـدگیـم روزای تلخـو

مـن با تـو دنبـال یـه رویاے جـدیدم

تـو بهتـر از هر آدمے میفهمے من رو

چیـزی کہ تـوی هـیچ کسے جـز تـو نـدیدم

 

  مـیدونے یہ جـور عجیبے خـوبہ حالـم

تـوو هـر سکانـس از زنـدگیـم وقتـے کـه هستے

بایـد از اینـ صحنهـ مـدام بـرداشـت بگیـرم

وقتـے کہ معصـومانہ یہ گوشہ نشستے

 

  احسـاس اینکـہ مـال من باشے همیشہ

حتـے یہ شیرینے خـاصـے داره رویـاش

دنیـا پـر از آرتیسـت زن هـم باشہ بازم

تـو سوپـراسـتار زن دنیـای مـن بـاش 

 

احـساسمون با اینکـہ خیلےمنتقـد داشت

عشقتـ همیشـہ بـوده رو بیلبـورده قلبـم

دور مےشـدی هـروقـت ازم حتے یہ لحظہ

از دوری تـو صـد پـلان مـےمـرده قلبـم

 

  تـرسیـم زوج عشقے ما بے نظـیره

تـو یـہ نشونہ واسہ ی درک بهشتے

مـرسے خدایا واسہ متـن زنـدگے مون

مـرسے کہ این تقـدیرو واسہ ما نوشتے 

 

ریتـم صدای تـو به دل میشینہ بدجـور

این بهتـرین موسیقے متـن خـدایے

مـن کـوک کوکـم روبـراهہ روزگارم

تـو باعـث و بانے ایـن حال و هـوایے

 

  تـو سـوژه ی اصلے فیلـم عشـق مـونے

تـو راوے ایـن روزای خـوبے کہ دارم

مـن اسـم فیلـم زندگـی مونو بگـو چے

جـز عشـق رویایے بے پـایان بـذارم 

#مهـدی_شفیعـی #عشـق_رویایے 0 بازدید 197 واگذار نگردیده

اوج عشــق
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4386 28 شهریور 1397 ساعت 23:55
اوج عشــق...

فقـط آرزوتـو بـه دل داشتـم تـویی
کـه یـه عمـره برام حسـرتی

بیـا زنـدگـی بـی تـورو یـاد بـده
بـه ایـن قلبـ وامـونـده ی لعنتـی 

مـرسے
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4383 6 شهریور 1397 ساعت 15:19
مـرسے...

‎اینقد که حس داشتنت خوبه
‎هر ثانیه لبریز رویاشم

‎مرسی که این شانسوبه من دادی
‎خوشبخت ترین مرد زمین باشم

هنـوز...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4322 16 فروردین 1397 ساعت 12:09
هنـوز......

بهـ عکـسات زل زدم با بغـض
روشـون لایکـامـو ور داشتـم

چـه حـیف شـد آرزوهـایـی
کـه واسـت زیـر سـر داشتـم

داغـدار...
مهدی شفیعی
مهدی شفیعی
کد اثر: 4308 6 فروردین 1397 ساعت 23:26
داغـدار......

هنـوزم میکشـم از بهمنـی کـه 
تـوو رفتـیو دلـم آتیـش گـرفتـه

چـی غیـرَ ز خـاطره جامونـده از تـو
می بینـی سـرنـوشت بازیش گرفتـه 

دفتر اشعار