آونگ سازان

نقاب

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4033

نگاه من به آینه
به چهره ای پشت نقاب

نقابی که لب هارو بست
مثل یه عکس توی قاب0 بازدید 284 واگذار نگردیده

نقاب

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4032

ریشه های درختی و هدف گرفتی
که خودت با عشق بذرشو کاشتی
اون روز روحت از جنس خدا بود
هنوز با خودت حس زندگی داشتی0 بازدید 274 واگذار نگردیده

ترانه : مَردِ احساسی

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4029

هنوزم همون مَردِ احساسی َم
هنوزم همون آدمِ سابقم
درسته که تو بی تفاوت شدی
ولی من هنوزم همون عاشقم0 بازدید 357 واگذار نگردیده

ترانه : تلقین

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4028

چشمامو روو هم میذارم
تورو تصور میکنم
تمومِ ذهنِ خودمو
از یاده تو پُر میکنم0 بازدید 385 واگذار نگردیده

ناجی

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4027

یه روز از پسه شبه تاریکو سرد بی کسی
یه نفر رو جاده ی خلوت دل پا میزاره. ...0 بازدید 367 واگذار نگردیده