آونگ سازان

اطلاعات

 • نام:
  امیر مهمدی کرتلایی
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  26 بهمن 1395
 • بروزرسانی:
  29 اسفند 1395

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
 • جنسیت:
 • مکان:
  اصفهان-شاهین شهر
 • علایق:
 • امضا:
  3896,3912

بس کن

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 3913

ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺮ ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ،
ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﺗﻮﯼ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﭘﺮ ﺳﺎﺩﮔﯿﻢ
،ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺯﻡ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ
ﺁﺧﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﻤﻪ
،ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﭼﺸﺎﺕ
ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ،
ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﯾﺮﭘﺎﺕ
ﺑﺎﺯﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ
،ﺁﺭﻭﻣﻢ ﮐﻦ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ
ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺮﻭ ﻧﺸﮑﻦ ﺩﻟﻮ،
ﺩﻝ ﺩﻝ ﻧﮑﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺑﯿﺎ
*ﺑﺲ ﮐﻦ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭﯾﻮ
ﺑﯿﺎﮐﻢ ﮐﻦ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻮ
ﮐﻢ ﮐﻦ ﻏﻤﻮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﻡ
ﺑﺎﺗﻮ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺩﺭﺩﺍﻡ...
ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺮﺩ؟!
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﺟﺪﺍﯾﯽ
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ...
* ﺩﯾﺮ ﻧﮑﻦ،ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﺍﺷﮑﺎﻡ،ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ ﭼﺸﻤﺎﻡ
اگه یهﻟﺤﻈﻪ،ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ،دیگه نمیرزه دنیا
دلگیر نکن،اونکه میخواد،همش براﺕ ﺑﺨﻮﻧﻪ
ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺧﻪ٬ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺮﺍﻫﻪ،ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ *
*ﺑﺲ ﮐﻦ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭﯾﻮ
ﺑﯿﺎ ﮐﻢ ﮐﻦ ﺧﻮﻥ ﺩﻟﻮ
ﮐﻢ ﮐﻦ ﻏﻤﻮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﻡ
ﺑﺎﺗﻮ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺩﺭﺩﺍﻡ
ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﮐﺮﺩ؟!
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﺟﺪﺍﯾﯽ
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ...*
ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎ: ﺑﺲ ﮐﻦ

=================
+ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴ﺳﺎﻋﺖ 13:26  ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﺮ ﻣﻬﻤﺪﯼ | 2 بازدید 255 واگذار نگردیده

افراطی
امیر مهمدی
امیر مهمدی کرتلایی
کد اثر: 4000 27 اسفند 1395 ساعت 23:59
افراطی...

وقتشه کنار بذارم
همه این دقدقه هارو

دیگه حتی نبینم
حرکت عقربه هارو

بس کن
امیر مهمدی
امیر مهمدی کرتلایی
کد اثر: 3958 20 اسفند 1395 ساعت 18:57
بس کن...
بس کن ازم دوریو
بیا کم کن خون دلو

کم کن غمو از دنیام
با تو تمومه دردام
این روزا
امیر مهمدی
امیر مهمدی کرتلایی
کد اثر: 3948 13 اسفند 1395 ساعت 12:20
این روزا...
این روزا زخم دوریت توصدامم پاگذاشته
از غم نگام میفهمی به روزم چی گذشته
هجوم درد
امیر مهمدی
امیر مهمدی کرتلایی
کد اثر: 3912 6 اسفند 1395 ساعت 16:17
هجوم درد...
توی این هجوم درد
توی این فاصله ها

واست شدم یه بیقرار
واسم شدی یه یادگار

دفتر اشعار