آونگ سازان

اطلاعات

 • نام:
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  24 مهر 1396
 • بروزرسانی:
  11 فروردین 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
 • جنسیت:
 • مکان:
 • علایق:
 • امضا:

لطفا مرا ببخش ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4219

 1509029979.jpg

 

 

 Artist: Bryan Adams
Album: Bare Bones
Released: 2010
Genre: Adult contemporary
Nominations: Juno Award for Single of the Year

It still feels like our first night together
Feels like the first kiss
It's getting better baby
No one can better this
Still holding on
You're still the one
First time our eyes met
Same feeling I get
Only feels much stronger
I want to love you longer
Do you still turn the fire on?

So if you're feeling lonely, don't
You're the only one I'll ever want
I only want to make it good
So if I love you, a little more than I should

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Please believe me, every word I say is true
Please forgive me, I can't stop loving you

Still feels like our best times are together
Feels like the first touch
We're still getting closer baby
Can't get closer enough
Still holding on
You're still number one
I remember the smell of your skin
I remember everything
I remember all your moves
I remember you yeah
I remember the nights, you know I still do

So if you're feeling lonely, don't
You're the only one I'll ever want
I only want to make it good
So if I love you a little more than I should

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Please believe me, every word I say is true
Please forgive me, I can't stop loving you

The one thing I'm sure of
Is the way we make love
The one thing I depend on
Is for us to stay strong
With every word and every breath I'm praying
That's why I'm saying,

Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me, this pain I'm going through
Please forgive me, if I need you like I do
Babe believe it, every word I say is true
Please forgive me, if I can't stop loving you
No, believe me, I don't know what I do
Please forgive me, I can't stop loving you

I can't stop, loving you


هنوز هم شب اول ما را با هم احساس می کنیم
اولین بوسه را دوست دارد
کودک بهتر می شود
هیچ کس نمی تواند این را بهتر کند
هنوز نگه داشتن
تو هنوز یکی هستی
اولین بار چشمان ما را دیدند
همین احساس را دارم
تنها احساس قوی تر می کند
می خواهم عاشق تو باشم
آیا هنوز آتش را روشن کرده اید؟

بنابراین اگر شما احساس تنهایی کنید، نه
تو تنها کسی هستی که همیشه می خواهم
من فقط می خواهم آن را خوب انجام دهم
بنابراین اگر من شما را دوست دارم، کمی بیشتر از من باید

لطفا، من را ببخش، من نمی دانم که چه کار کنم
لطفا من را ببخش، نمی توانم دوستت را متوقف کنم
من را انکار نکن، این درد که من می گذرد
لطفا من را ببخشید، اگر من به شما نیاز دارم مثل من
لطفا به من اعتماد کنید، هر کلمه ای که می گویم درست است
لطفا من را ببخش، نمی توانم دوستت را متوقف کنم

هنوز هم احساس می کنیم بهترین زمان ما با هم هستند
اولین لمسی را احساس می کنید
ما هنوز هم نزدیکتریم
نمی توان به اندازه کافی نزدیک شد
هنوز نگه داشتن
شما هنوز شماره یک هستید
بوی پوست شما را به یاد می آورم
من همه چیز را به یاد می آورم
من تمام حرکاتم را به یاد می آورم
من به یادت هستم آره
شب ها را به یاد می آورم، می دانید که هنوز هم انجام می دهم

بنابراین اگر شما احساس تنهایی کنید، نه
تو تنها کسی هستی که همیشه می خواهم
من فقط می خواهم آن را خوب انجام دهم
بنابراین اگر من کمی بیشتر از من دوست داشته باشم

لطفا، من را ببخش، من نمی دانم که چه کار کنم
لطفا من را ببخش، نمی توانم دوستت را متوقف کنم
من را انکار نکن، این درد که من می گذرد
لطفا من را ببخشید، اگر من به شما نیاز دارم مثل من
لطفا به من اعتماد کنید، هر کلمه ای که می گویم درست است
لطفا من را ببخش، نمی توانم دوستت را متوقف کنم

چیزی که من مطمئنم
آیا راهی است که ما را دوست داریم
چیزی که من به آن وابسته هستم
آیا برای ما قوی هستیم
با هر کلمه و هر نفس دعا می کنم
به همین دلیل است که می گویم

لطفا، من را ببخش، من نمی دانم که چه کار کنم
لطفا من را ببخش، نمی توانم دوستت را متوقف کنم
من را انکار نکن، این درد که من می گذرد
لطفا من را ببخشید، اگر من به شما نیاز دارم مثل من
بیب باور دارد، هر کلمه ای که می گویم درست است
لطفا من را ببخشید، اگر نمی توانم دوستت را متوقف کنم
نه، باور کن، من نمی دانم که چه کار کنم
لطفا من را ببخش، من نمی توانم تو را دوست داشته باشم

من نمی توانم متوقف کنم، دوستت دارم0 بازدید 464 واگذار نگردیده

می خواهم بشناسم دنیا را
universal lyrics
کد اثر: 4204 11 دی 1378 ساعت 00:00
می خواهم بشناسم دنیا...

 I gotta take a little time,

a little time to think things over

 

I better read between the lines,

in case I need it when I'm older
آن دیروز بود ...
universal lyrics
کد اثر: 4210 11 دی 1378 ساعت 00:00
آن دیروز بود ......

 

I thought I knew you well
But all this time I could never tell
I let you get away

هی تو ...
universal lyrics
کد اثر: 4213 11 دی 1378 ساعت 00:00
هی تو ......

 

 Hey you,

out there in the cold
Getting lonely, getting old
?Can you feel me

بابا ...
universal lyrics
کد اثر: 4215 11 دی 1378 ساعت 00:00
بابا ......

 

Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet

دفتر اشعار