آونگ سازان

اطلاعات

 • نام:
  ایمان جمشیدپور
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  21 دی 1393
 • بروزرسانی:
  9 بهمن 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  آزاد
 • جنسیت:
 • مکان:
  بوشهر
 • علایق:
  .
 • امضا:

نجات

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4413

1513477495.jpg
بــه قصـــد ِ نجــات ِ مــن از دسـت ِ مــن
یــه روزی بــه دنــیــــای ِ مــن اومـــدی
یه جــور غـرق کــردی منو توو خــودت
کــه مــونـــدی چــجوری نجــاتم بدی !!

پُر از شب ، پُر از شک ، پُر از بی کسی
پُر از درد و اعـجاز ِ سیگـــار و قـرص!!
نپـــرســــید کســـی دردمــــو غــیر ِ تــو
مـی خــوام درد باشم ، دوباره بــپرس!!

چقـــد با خـــودم فـــرق کـــردم مگــه؟!،
کــــه آیــنه منــو سخــت یــادش اورد!!
ببین حــس ّ ِ خــوبی کـــه دادی بِــهِـــم
ازم چـــی گـــرفت و بـِهـِم چــی ســـپرد

تــو رو داشـــتـــن عـین ِ خوشبخــتــیه
کنــار ِ تـــــو رویـــام تـــوو مـُشــتمـــه
دلـــم گـــرمـــه وقـــتی بگـــی با مــنـی
مـــی دونــم تمـــام ِ جهـــان پشـــتـمــه

مـــی دونــی شـــده بــودنــت بــودنــم
مــجـــال ِ نــبــودن نــمــی دم بـِهــِت!!
نمـــی ترســـم از اینـــکه شــاید بری!
چقـــد خـــواســـتی و نیـــومـــد دلـت!

توی اشـک و لبخــند ِ تو عشـق هست
حتــی توو زمـــین خوردن و پاشــدت!
گــمــــونم بفـــهـــمی دیگـــه حالمــــو
حــالا کــی نجاتـت میـده از خــودت؟!!0 بازدید 971 واگذار نگردیده

« نشد »
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3933 13 اسفند 1395 ساعت 12:57
« نشد »...
به این تنهـــایی ِ ممــتد، به این حــال و هــوای ِ گـَس
به این پوچــی ِ تحمـیلی ، به این تکــرار ِ بی بُن بَس

به این بغضای بی موقع ، به این چشمــای خود درگیر
به این یادای طــــولانی ، به این تسکــین بــــــی تاثیر
تلنگر
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3872 22 بهمن 1395 ساعت 19:39
تلنگر...
« تلنگر »

مـــن نـــه لایـــق بهشـــتم ، نــه ســــزاوار جهـــنم
یــــــه رهـــا شــــــدم میـــون ِ برزخ ِ اینهــــمه آدم
هیولا
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3783 24 دی 1395 ساعت 19:11
هیولا...
دلــــم ضعــــف می کنه واسه - لبای غــــرق ِ لبخـــــندت
قــد و بـــالای دیــوونــه ت !! چشـــای مــــزه ی قنـــدت!

تو باید مال مــن باشـــی ، تو رو مــثل هـــوا مــــی خوام
بســـه این عشـق ِ پنهـونی ، تویی پایـان حســــرت هـــام
« خاص »
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3558 3 مهر 1395 ساعت 20:51
« خاص »...

بــــرای کشـــف ِ راز ِ خلقــــت ِ تـــو
همـــش توو جزییـــاتت غرق میـشم

قشنگـــیت با قشنگـــــــی فـرق داره
دارم دیوونه ی این فـــرق میــــشـم

دفتر اشعار