ترانه مهر

اطلاعات

 • نام:
  ایمان جمشیدپور
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  21 دی 1393
 • بروزرسانی:
  9 بهمن 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  آزاد
 • جنسیت:
 • مکان:
  بوشهر
 • علایق:
  .
 • امضا:

نجات

از ترانه , عاشقانه ,

کد اثر 4413

User Image ایمان جمشیدپور انتشار در - 9 بهمن 1397 ساعت 11:36

1513477495.jpg
بــه قصـــد ِ نجــات ِ مــن از دسـت ِ مــن
یــه روزی بــه دنــیــــای ِ مــن اومـــدی
یه جــور غـرق کــردی منو توو خــودت
کــه مــونـــدی چــجوری نجــاتم بدی !!

پُر از شب ، پُر از شک ، پُر از بی کسی
پُر از درد و اعـجاز ِ سیگـــار و قـرص!!
نپـــرســــید کســـی دردمــــو غــیر ِ تــو
مـی خــوام درد باشم ، دوباره بــپرس!!

چقـــد با خـــودم فـــرق کـــردم مگــه؟!،
کــــه آیــنه منــو سخــت یــادش اورد!!
ببین حــس ّ ِ خــوبی کـــه دادی بِــهِـــم
ازم چـــی گـــرفت و بـِهـِم چــی ســـپرد

تــو رو داشـــتـــن عـین ِ خوشبخــتــیه
کنــار ِ تـــــو رویـــام تـــوو مـُشــتمـــه
دلـــم گـــرمـــه وقـــتی بگـــی با مــنـی
مـــی دونــم تمـــام ِ جهـــان پشـــتـمــه

مـــی دونــی شـــده بــودنــت بــودنــم
مــجـــال ِ نــبــودن نــمــی دم بـِهــِت!!
نمـــی ترســـم از اینـــکه شــاید بری!
چقـــد خـــواســـتی و نیـــومـــد دلـت!

توی اشـک و لبخــند ِ تو عشـق هست
حتــی توو زمـــین خوردن و پاشــدت!
گــمــــونم بفـــهـــمی دیگـــه حالمــــو
حــالا کــی نجاتـت میـده از خــودت؟!!0 بازدید 1002 واگذار نگردیده

سوگلی
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 4410 5 بهمن 1397 ساعت 17:41
سوگلی...
خـم به ابـــروهـات بیـاد و مــن نفهــمم؟!
تــو دلـت چـیزی بخـواد و مــن نفهــمم؟!
می بخشمت
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 4351 14 خرداد 1397 ساعت 11:55
می بخشمت...

خـیـالـت یـه فریاد ِ مُـمتــدّه کـــه
توو گوشـم مـث بمـب صدا می کنه!

یه سـر درد مـی شه توی این سکوت
که مـی گـــیره بازم رهــا مـی کـنه

« نشد »
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3933 13 اسفند 1395 ساعت 12:57
« نشد »...
به این تنهـــایی ِ ممــتد، به این حــال و هــوای ِ گـَس
به این پوچــی ِ تحمـیلی ، به این تکــرار ِ بی بُن بَس

به این بغضای بی موقع ، به این چشمــای خود درگیر
به این یادای طــــولانی ، به این تسکــین بــــــی تاثیر
تلنگر
ایمان جمشیدپور
ایمان جمشیدپور
کد اثر: 3872 22 بهمن 1395 ساعت 19:39
تلنگر...
« تلنگر »

مـــن نـــه لایـــق بهشـــتم ، نــه ســــزاوار جهـــنم
یــــــه رهـــا شــــــدم میـــون ِ برزخ ِ اینهــــمه آدم

دفتر اشعار